Za każdym razem, gdy ktoś gwiżdże na koncercie wyobrażam sobie parę w strojach ludowych tańczącą gdzieś w kącie.

blazej boosted

It's been interesting to watch capitalism slowly doing away with private property. Most commercial software is moving towards subscriptions, devices are locked from their users, cars can only be serviced by authorized dealers. Nobody actually owns anything, they just rent it.

@m4sk1n @selfisekai
Mam wrażenie, że te testy są ogólnie słabe jeżeli chodzi o sytuację polityczną poza USA.

@m4sk1n @selfisekai
Tym komunizmem też się zdziwiłem. Nie uważam się za komunistę, podejrzewam, że inaczej zinterpretowałem niektóre pytania :P

@selfisekai
Co do niektórych pytań miałem spore wątpliwości. Nie wiem czy wynik jest miarodajny 😀

blazej boosted

konfederacji szczerze nie lubię, ale to co dzisiaj zrobiło TVP to kpina.
- złamali prawo prasowe przez komentowanie wyroku zaraz przed i po pokazaniu sprostowania
- zwiększyli DPI z 9 razy specjalnie na ten jeden raz, żeby tekst o określonej w wyroku treści był mały i nie do odczytania
- zmienili treść sprostowania, zmieniając np. "nieprawdziwe" na "niepełne"
- na koniec materiału, który miał być przeprosinami, przeszli jeszcze do szczucia na partię

Marks, Harry Potter i ślimak hermafrodyta 

blazej boosted
guys in my GNU userland there are tools called 'man', 'cp' and 'finger'... you think stallman is to blame?
blazej boosted

Dear @tuxcrafting

It makes sense in email. When there is a long chain of emails between many people it's easier to see who said what.

Kind regards,
blazej

blazej boosted

The lite version of #Fedilab should come soon on #Fdroid (only).
This version is more focused on privacy. Some features can't be changed:
- Built-in browser with automatic updates of the tracking database.
- Nitter and Invidious (but instances can be customized).
- Most important in-app features are still there.
Without minification the size is around 10Mb.

Source code: codeberg.org/tom79/Fedilab_Lit

blazej boosted

According to the-federation.info the #fediverse has crossed 3 million registered users (and this is excluding Gab)

blazej boosted

Excited to be at #ConventionClients2019 in Niece with @Orange_France@twitter.com🙌 Ready to tell you more on how we're bringing change to the electronics industry.

#WeAreFairphone and we #DareToCare

blazej boosted

Last week, before list numbers for parties in Poland's forthcoming elections were selected by lottery by the Polish National Electoral Commission, a PiS candidate was already displaying banners that said PiS's list number was 2.

Today, list numbers were announced. PiS's is 2.

#plpol

twitter.com/BDStanley/status/1

@selfisekai
This instance was created just for my friends but they don't seem to be interested in the fediverse too much :(
But you're more than welcome, so just create an account and I will for sure accept the application!

blazej boosted

#ShowerThought the very existence of password managers seems like a sign that we're doing computer security wrong.

blazej boosted

@sdebkowski
Rok temu też działało, ale nie ładowało mapy. Zmienili to?

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!