dlaczego nie podoba Ci się wizja/obecność backdoorów w mechanizmach szyfrowania?

PS abstrahuję tu od tego czy te backdoory są czy ich nie ma
PPS backdoor czyli możliwość rozszyfrowania/odczytywania korespondencji przez podmioty trzecie do tego upoważnione (nawet jeśli nie mają one naszych haseł do usług oraz kluczy szyfrowania)

Let's face it: people seek #pseudonymity (which is NOT #anonymity) not because they detest influencers, but simply because they are afraid of ambiguous consequences over what they say. Look at all the interviewees: none of them have outrageous opinions, yet all have concerns over job prospects, so deep down we all know that employers will dig through online profiles, and that's a problem. We need serious talks on #privacy, not treating it as a "trend."

theatlantic.com/technology/arc

"musimy się spotkać kiedyś na piwie!" - powiedzieli sobie nawzajem, po czym nigdy więcej się nie spotkali.

Smart deska do toalety z możliwością zamykania i otwierania z poziomu aplikacji. W nowszej wersji z dodatkową kamera do wizualnego weryfikowania jakości stolca.

Proszę teraz chłopcy podajcie sobie dłonie, przeproście się i pogódźcie!
Nie obchodzi mnie kto zaczął!

Przegapiłem moment, kiedy T9 zaczęło być autokorektą

Kurs projektowania graficznego dla początkujących be like:
"Kup mnie - jestem tanim kursem no i nie musisz posiadać żadnego wcześniejszego doświadczenia!
Jedyne co jest potrzebne do rozpoczęcia Twojej nauki to cały pakiet Adobe!"

> buy Minecraft
> announce Minecraft excusively for Windows and maintain Java and Windows versions simultaneusly
> enable Raytracing support for Windows version
> announce merging Minecraft with Microsoft accounts
> announce buying one version of Minecraft (e.g. Java version) will bring you also rights to use the other (here - Windows-exclusive) version
> ❔❔❔

Iiiiii don't know, I just have some strange fEEElings about it.

*nadaj hasło*
penis
*hasło musi mieć co najmniej osiem znaków*
penis123
*hasło musi posiadać co najmniej jedną dużą literę*
Penis123
*hasło musi posiadać co najmniej jeden znak specjalny*
Penis123$
*siła hasła: zajebiście silne*

Tuje, wszędzie są tuje.
Lubisz tuje?

33 lata minęły od wyborów w 1989 roku. To tyle, co od końca stalinizmu do tych wyborów. Żyjemy w zupełnie innym świecie, w którym duża część ludzi nawet nie kojarzy tej daty. To już zamierzchła historia, chociaż trochę jeszcze pamiętam, bo to były pierwsze wybory, w których wziąłem udział. I po tym wszystkim doszliśmy do tego, co mamy teraz... Historia jest słabą nauczycielką.

🎶 Kałntry rołds.
Tejk mi hołm.
Tu sant alban
łer aj bilong

W dniu imienin dzieci, życzę wszystkim dzieciom, żeby nigdy nie dorosły.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!