Słychać czasem głosy niezadowolenia z powodu "formularzy RODO". Ja nie wiem w czym tacy ludzie widzą problem. Dokładna kontrola nad tym gdzie Twoje dane wędrują jest moim zdaniem bardzo cenna. Kontrola - to jest to, czego nam dziś trzeba.
Koszt wcale nie jest wielki, bo aby dostać się na stronę TVP INFO, potrzebowałem jedynie 6 minut.
Choć nie wykluczam też (nie piszę tego w moim imieniu ofc), że niektórzy doceniliby obecność przycisku "Wyłącz absolutnie wszystko i przejdż do seriwsu".

Ligatury w fontach to mój fetysz.
Są piękne, gładkie, płynne.
Chciałbym, żeby w każdym słowie mogła być ligatura. Patrzenie na nie jest prawie tak samo przyjemne co patrzenie na wchłaniajacy się w kartkę atrament.

#public_money_public_code
#poland

Adrian Zandberg: "oprogramowanie które powstaje za publiczne pieniądze, jego kod źródłowy powinien być powszechnie dostępny"

youtube.com/watch?v=mQIO-MNyfP

Dziwi mnie argument, że wegetarianizm jest wbrew naturze.
Mówi to człowiek, który podporządkowuje sobie wszystko co się da. Je nie to co sobie upoluje, ale to, na co ma w tym momencie ochotę. Jak go boli głowa, to bierze sobie lek, a jak ma zapalenie wyrostka, to sobie go wycina.
"Jedzenie mięsa jest naturalne, bo przecież po to mamy kły!" - mówi człowiek, który do rozerwania mięsa i tak użyje noża. Żyjemy tak syntetycznie, że to już nie ma znaczenia.
Pasta do zębów też jest nienaturalna!

Dzień dobry, jestem nowy w Mastodony.

Jak piszę coś na profilu tak jak teraz, to kto to widzi?

Pozdrawiam

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!