@kmic
Nie myślałes o tym, żeby pisać w wątku kiedy Twoje kolejne wpisy dotyczą tego co przed chwilą udostępniłeś?

@garbulix Ja mam wyłączone pokazywanie wątków. I te wpisy są tylko luźno powiązane tematycznie.
Wątków używam jak z kimś rozmawiam.
To co dzisiaj piszę, jest na temat PDFów, ale to są różne aspekty i różne perspektywy. Dla mnie to nie jet wątek.

@garbulix „wyłączone pokazywanie wątków” w sensie widzę je dopiero jak kliknę, dlatego wolę, żeby luźno powiązane wpisy, Twoje czy innych nie były we wątkach, bo ich wtedy tacy jak ja nie widzą.

@garbulix przepraszam też jak Ci zaspamowałem oś czasu, rozumiem, że to jest wnerwiające.

@kmic no ja tu się biję ze sobą, bo lubię Twoje treści, ale też jestem podatny na przesycenie informacjami :D
Rozumiem Twoje potrzeby, w Mastodonie da się chyba robić foldery, to sprawdzę to "kiedyś"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!