Pytanie do wegan i wegetarian - czy zjesz grilowany produkt wegański, który smażył się na tym samym ruszcie co mięso?

Zachęcam do uzasadniania odpowiedzi, dyskusji, oraz do podbijania tego wpisu.

@garbulix raczej nie zjem, bo chce unikać substancji smolistych z rusztu

@kuba jeeej, nie spodziewałem się że będę musiał wchodzić na taki poziom abstrakcji.

*Gril jest elektryczny*

@garbulix to wlasnie jwst mniejsza abstrakcja, jak wiemy, co to za rodzaj grilla :D

Ja bym w takim scenariuszu wolał żeby grill był przetarty, ale to już bardziej kwestia aromatu. Jak są śladowe ilości mięsa, to mi oczy nie wypadną

@garbulix Nie. Bo mi śmierdzi. W sensie całkiem fizycznie śmierdzi, awersja do mięsa od początku była u mnie „ohydne, tego się nie da jeść” i reaguję na to jak mięsożercy na „jesiotra drugiej świeżości”.
@smigol @garbulix „Świeżość bywa tylko jedna -- pierwsza i tym samym ostatnia”

@garbulix jeśli czuć smak czy zapach mięsa z mojego jedzenia to nie. A jak nie czuć, to chyba nie byłby duży problem, aczkolwiek lekki dyskomfort nadal by był.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!