Tak patrzę i się zastanawiam- jak się zjeżdża w górę?

Jako swój debiut na Mastodonie, chciałabym się pochwalić ozdobami, które uszyłam - w sam raz pasują na święta ❤️ Jeśli ktoś chciałby mieć takie w swoim domu - niech da znać :)
Sprawdzają się także jako zabawki dla kotów 😁

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!