selfisekai boosted
selfisekai boosted

aired fully today. the worst, very dangerous points made by this shit, as I think:
- "LGBT wants to legalize paedophilia"
- calling LGBT an ideology every single time
- displaying videos from BDSM March (not associated with LGBT in any way) to frighten the viewers
- "Pride March participants are paid for it and go to marches in many cities"

#LGBTinPL #plpol

selfisekai boosted

@selfisekai
Partię plus jeszcze sądownictwo i konkretnego sędzię
Szczujcie sobie na każdą partię, ale nie za *publiczne* pieniądze…

dosyć ciekawy artykuł, tylko trochę słabo zatytułowany. politycy z różnych stron odpowiadają na pytanie jakie książki dodaliby do kanonu lektur obowiązkowych (albo dlaczego kanon lektur powinien być zniszczony)

tvn24.pl/magazyn-tvn24/marks-h

konfederacji szczerze nie lubię, ale to co dzisiaj zrobiło TVP to kpina.
- złamali prawo prasowe przez komentowanie wyroku zaraz przed i po pokazaniu sprostowania
- zwiększyli DPI z 9 razy specjalnie na ten jeden raz, żeby tekst o określonej w wyroku treści był mały i nie do odczytania
- zmienili treść sprostowania, zmieniając np. "nieprawdziwe" na "niepełne"
- na koniec materiału, który miał być przeprosinami, przeszli jeszcze do szczucia na partię

selfisekai boosted

A married couple from Lublin brought gas containers with firecrackers to the illegal Equality March counter-demonstration. They have heard allegations of illegal manufacture and possession of explosive devices which could pose a threat to the life or health of many people.
Builders of homemade bombs are under three months' pre-trial detention now, and threatened with between six months and eight years in prison. #plpol #lgbtinpl

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc

"coś krzyknął do mnie i zza tego ich transparentu z całej siły rzucił puszką z colą. Trafił w obiektyw, na szczęście aparat ocalał, ale ucierpiało czoło. Mocno krwawiłam"

nationalist threw a can at Agata Kubis, oko.press photo reporter. "he shouted something at me and from behind that banner he threw a can of coke with all his might. He hit the lens, fortunately the camera survived, but the forehead got hurt. I was bleeding heavily."

selfisekai boosted

"zawsze i wszędzie policja jebana będzie!". chwila ciszy. "po co te cyrki?". bo wiecie, pokojową manifestację im rozwalają.

"always and everywhere the police will be fucked!". a moment of silence. "what is this circus for?". because you know, they were breaking a peaceful manifestation.

policja musiała przeganiać kontrmanifestację armatkami wodnymi.

police had to use water cannons to make the contrmanifestators go away from the planned march route.

narodowiec nie ogarnia, że nie tylko on tu ma tożsamość narodową. "bo ja jestem polakiem, a wy jesteście za sorosem!"

nationalist is surprised that he's not the only one who identifies with the nation. "because I am polish, and you're with soros!"

kibole walczą z policjantami

hooligans fighting with the police

(too big to upload)
streamable.com/6zube

standardowo jest marsz równości, to i są filmiki z marszu, pora na thread.

another pride march, another video footage from pride march. Lublin 2019 thread.

selfisekai boosted

27.09 update:
TVP employee published on Twitter a fragment of a documentary, that seems be those KPH records.
The person on the video describes to the "volunteer" how business trips work there (they pay for trains/buses, hotel for longer ones, and subsistence - 30 PLN [~$7,5] a day).
It responds to the conservatives' anti-LGBT propaganda, that all people on Pride are paid for it to destroy the country.

The thing is that these things are actually required by local law.

twitter.com/PrzemWenerski/stat

zakaz marszu równości w lublinie uchylony przez sąd. i tradycyjnie za szopkę homofobów płacimy my wszyscy.
twitter.com/AnnaZabl/status/11

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!