Follow

Do zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT dołączył poseł Konfederacji. "To nie trolling"
- Ja bardzo równouprawnienie popieram - mówi Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, który dołączył do parlamentarnego zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT.

polsatnews.pl/wiadomosc/2019-1

Sośnierz to nie Berkowicz czy Korwin, którzy mają mnóstwo homo/transfobicznych wypowiedzi na koncie, są jakieś szanse że robi to na poważnie. ale skoro jednak popiera równouprawnienie, to co on tyle lat robi z tymi wszystkimi ludźmi w jednej partii (+ teraz kole poselskim)?

Show thread

a jednak kłamał. nie żebym się tego nie spodziewała.

>Jak mówił jego obecność tam była podyktowana tym, że chciał zobaczyć co "tam się kroi" i chciałby mieć "rękę na pulsie".

queer.pl/news/203729/sosnierz-

Show thread
@selfisekai czy to ten człowiek którego pinned tweet opisuje pogardę wobec pisu za poparcie rezolucji europejskiej o zrównywaniu pensji kobiet? czy coś źle czytam

@314 sprawdziłam, w tej rezolucji nie ma o wyrównaniu pensji, tylko ilości kobiet na stanowiskach, więc nie do końca

@selfisekai korwin już coś palnął, o tym, że Sośnierz jest kretem XDDDD

@selfisekai sądzę że jako osoba identyfikująca się jako libertarianin kwestie takie jak małżeństwa wolałby rozwiązać likwidując całkowicie państwowe małżeństwa

@selfisekai choć sam nie do końca wiem czy nazwałbym go libertarianinem, raczej nie do końca

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!