Do zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT dołączył poseł Konfederacji. "To nie trolling"
- Ja bardzo równouprawnienie popieram - mówi Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, który dołączył do parlamentarnego zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT.

polsatnews.pl/wiadomosc/2019-1

Sośnierz to nie Berkowicz czy Korwin, którzy mają mnóstwo homo/transfobicznych wypowiedzi na koncie, są jakieś szanse że robi to na poważnie. ale skoro jednak popiera równouprawnienie, to co on tyle lat robi z tymi wszystkimi ludźmi w jednej partii (+ teraz kole poselskim)?

Show thread
Follow

a jednak kłamał. nie żebym się tego nie spodziewała.

>Jak mówił jego obecność tam była podyktowana tym, że chciał zobaczyć co "tam się kroi" i chciałby mieć "rękę na pulsie".

queer.pl/news/203729/sosnierz-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!