Follow

>żółtasiła.pl
>serwis skupiający się wokół poglądu libertarianis
>rejestracja i korzystanie z konta za darmo

bruh that's socialist

@selfisekai Gdzie tam, będą śledzić użytkowników, profilować i sprzedawać bazy danych jak prawdziwi dwulicowi kapitaliści z Googla.

@selfisekai capitalism.party miało płatną rejestrację ale rynek zweryfikował i widzę że nie działa

@DoktorWojna serwery same nie stoją włączone, domena się sama nie opłaca

@selfisekai Twitter, Facebook, Istagram też nie wymagają wpłaty za rejestracje i jakoś nie dość że nie przynosi strat to jeszcze przynosi zysk
@DoktorWojna @selfisekai ale na tym serwerze to ja będę tracił te paręnaście zł miesięcznie xD

@DoktorWojna bo tam są reklamy, ale na waszej pleromie chyba nie ma? build z oficjalnego repo na to nie wskazuje

@selfisekai No to Kraków odrazu nie zbudowano na reklamy przyjdzie czas XD

@selfisekai but that's miejsce dla Zwolenników Żółtka. Hostowane w serwerowni menela Henia utrzymywane z programu Menelowe+.

@smigol @selfisekai z utrzymywaniem wszystko się zgadza w 100%, ale to nie ma związku z Żółtkiem

@selfisekai albo utrzymywane z pieniędzy zarobionych na "wyzyskiwaniu klasy robotniczej". 🤣

@smigol @selfisekai raczej tych kilku użytkowników (w tym we własnej osobie karol marks @ruchansko) wyzyskuje mnie, niedoszłego greedy capitalist
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!