nie wiem czy oni walczą z Inpostem, czy z Żabką, ale IMHO nie wygrają z żadnym, bo zostaną ceny jak to w PP, a możliwości wysłania/odbioru paczek się nie poprawią wystarczająco

next.gazeta.pl/next/7,151003,2

zrobiliśmy w klasie 8values, wszyscy ekonomicznie centryści, paru kapitalistów, lekko postępowi, pokojowi. i wchodzę ja, cała na biało

wysłałam pracę nauczycielce na maila. kolega mówił że nauczycielka się go pytała "ej a jak wy mówicie na [deadname]?", a on tak sobie myśli "jaki [deadname] w ogóle" (i jeszcze o to zapytał, bo mu dłuższą chwilę zajęło ogarnięcie że to o mnie chodzi)

żabka się mnie pyta czy dam radę wypić 3 kawy do końca tygodnia.
a pytacie dzika czy sra w lesie?

09.01.2020: nauczyciel powiedział że będzie do mnie mówił po deadname bo tak mam w dzienniku wpisane

ciekawe teraz co zrobi jak się zobaczymy za tydzień

Show thread

pewnie niepopularne stwierdzenie, ale większość czasu kiedy słyszę od różnych ludzi o świętecznej atmosferze, mam wrażenie że mówią o zupełnie innych świętach. bo u mnie jest zupełnie przeciwnie.

konfederacji szczerze nie lubię, ale to co dzisiaj zrobiło TVP to kpina.
- złamali prawo prasowe przez komentowanie wyroku zaraz przed i po pokazaniu sprostowania
- zwiększyli DPI z 9 razy specjalnie na ten jeden raz, żeby tekst o określonej w wyroku treści był mały i nie do odczytania
- zmienili treść sprostowania, zmieniając np. "nieprawdziwe" na "niepełne"
- na koniec materiału, który miał być przeprosinami, przeszli jeszcze do szczucia na partię

"coś krzyknął do mnie i zza tego ich transparentu z całej siły rzucił puszką z colą. Trafił w obiektyw, na szczęście aparat ocalał, ale ucierpiało czoło. Mocno krwawiłam"

nationalist threw a can at Agata Kubis, oko.press photo reporter. "he shouted something at me and from behind that banner he threw a can of coke with all his might. He hit the lens, fortunately the camera survived, but the forehead got hurt. I was bleeding heavily."

Show thread

"zawsze i wszędzie policja jebana będzie!". chwila ciszy. "po co te cyrki?". bo wiecie, pokojową manifestację im rozwalają.

"always and everywhere the police will be fucked!". a moment of silence. "what is this circus for?". because you know, they were breaking a peaceful manifestation.

Show thread

policja musiała przeganiać kontrmanifestację armatkami wodnymi.

police had to use water cannons to make the contrmanifestators go away from the planned march route.

Show thread
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!