Chciałbym mieć domenę smigol.xyz albo smigol.rocks albo mikolajkazmierczak.ml. Nie mam, ale mi ktoś bo mnie sie nalerzy!

smigol boosted

Witam platformę społecznościową Mastodon 101010.pl 👍

smigol boosted

An example of a successful climate change adaptation strategy. Poland, 2020.


Czy muszę korzystać z szczepionki od Gatesa? Według mnie odbiera to moją wolność. Chciałbym sam wstrzyknąć sobie szczepionkę GNU zmodyfikowaną na moje potrzeby.

smigol boosted
smigol boosted
smigol boosted
Oh, I'm a cool kid now! I have a PGP key! I will encrypt EVERYTHING with it! You can send me an encrypted message! https://mikolajkazmierczak.ml/0x6E1CFF6A-pub.asc
smigol boosted

Wychowałem się w biedzie i nie mam dużej cierpliwości do uprzywilejowanego patrzenia na świat.

A już kompletnie nie mam cierpliwości do państw zachodnich, które dorobiły się na koloniach, a teraz zachowują się jak wykładnia moralności.

Francja dalej wysyła bombowce, żeby pilnować interesów w Afryce†.
Niemcy eksportują rekordowe ilości broni, także do niedemokratycznych państw‡
Ale tyle przekrętów co robią Brytyjczycy to nie mam jak podlinkować, bo miejsca nie starczy

† en.wikipedia.org/wiki/CFA_fran
‡ dw.com/en/german-arms-exports-

smigol boosted


Apka mi wygasła. Nie działa. A przecież nie będę płacił 20 złotych na miesiąc! Somsiad płaci, bo ma kasę, ale ja nie!

smigol boosted
smigol boosted

Moje pierwsze zetknięcie ze sfederowanymi social media :D (maj 2011)
Jestem przekonany, że w wieku 10-11 lat miałem konto na jednym z podów, ale nie mogę znaleźć związanych z tym maili, więc pewnie byłoby na usuniętym gmailu…
#diaspora #polska

ISP: hahaha zablokujemy im porty ethernet na naszym ruterze do dupy z OLX jak będą chcieli podłączyć coś innego od naszego extendera będą musieli płacić dychę miesięcznie xd.
Klient, który coś wie o sieciach: hahaha TL-SG1005D Przełącznik typu desktop, 5 portów Gb.

smigol boosted

“Microsoft (owner of Hotmail, Yahoo!, Outlook, Live.com, Office360, etc.) is rejecting all emails originating from Disroot.org servers.”

disroot.org/en/blog/microsoft_

#Privacy

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!