Follow

Btw @kmic ten awatar to z Photoshopa?

@kmic ale w takim ubraniu od bajora wchodzić?

@smigol a kto bogatemu zabroni? Poza tym to nie garniak za sto koła.
Wchodź do bajora, bo fajnie jest, nie czekaj.

@kmic a, to jakiś lasek, Ty szlachcic z taką posiadłością?

@smigol nie znam wsi, na której nie ma bajora i lasku. A jak ciepłe lato to i algi kwitną.

@smigol sinice, to raczej tam gdzie miastowi masowo sikają, czyli m.in. Mazury, Bałtyk.

@kmic a to jak ludzie ze wsi sikają to sinic nie ma? To jakieś inne, lepsze bakterie? Nawet bym w to uwierzył.

@smigol sikają tak samo, ale ludzie ze wsi nie jeżdżą masowo nad morze albo na wieś taką jak Mazury, także nie mają jak wprowadzić do ekosystemu masy krytycznej azotu (mocznika).

@kmic we wsi blisko ode mnie jest zbiornik o nazwie Kał, od pewnego czasu jest w nim to, co nazwa sugeruje, bo ktoś spuszcza tam ścieki.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!