Follow


Chciałbym mieć domenę smigol.xyz albo smigol.rocks albo mikolajkazmierczak.ml. Nie mam, ale mi ktoś bo mnie sie nalerzy!

@smigol To poka poka dochody na osobę w rodzinie i jak masz problemy wykluczeniem cyfrowym z tego powodu to Ci z chęcią kupię, bo Ci się należy.

Mnie się te 25k/miesiąc za pisanie kodu, który niszczy Ci życie nie należy #socjal

@kmic nje wjem jakje som dohody w rodźinie ale wiem że fszysjcy glosyja na PIS.

@smigol załóż sobie smigol*****.onion
Wiem, że pomogłem. Nie musisz dziękować.

@smigol
po socjal to do socjalistów/lewicowych/czerwonych/pomarańczowych/różowych itp, w sejmie tego pełno... prawie wszyscy ;)

Jak nie będą chcieli dać to krzycz że to dyskryminacja i utożsamiasz się z osobą która ma domenę więc Ci się należy :P

@sp6ina @smigol Socjalizm jest wtedy, kiedy darmowe domeny

@sp6ina zrobię stronę o Prezesie PJK i o PAD i o katastrofie smoleńskiej.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!