Follow

Będę wstawał pół godziny wcześniej, słuchał podcastów i czytał ebooki. Z pewnością zostanę milionerem.

@smigol Po czym następnego dnia wstajesz o 14. Tak, znam to.

@Eryk czyli nie zostałeś milionerem... Kto by się spodziewał, przecież w podkaście pan mówił że na pewno się uda.

@smigol Za to inny pan mówił, że gdy idzie się do kibla powinno się robić 10 przysiadów. To mi utorowało życie.

@Eryk będziesz sportowcem! Na pewno Ci się uda! Zapłać jedynie 300€ za nasz kurs!

@mrk @smigol Nie, to był jakiś polski koleś, już nie pamiętam jak się nazywał.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!