@smigol dobrze, że jak już mówi o marihuanie jako gateway drug to konsekwentnie mówi że piwo może nas przyzwyczaić do mocniejszych alkoholi, nie jest aż tak zjebany

@mkljczk ale ta teoria była obalona wchuj lat temu.

@mkljczk btw, ciekawe co by gadał jakby marihuana była legalna i opodatkowana.

@smigol nie no ja wiem, ale dopóki nie twierdzi że marihuana gorsza od alkoholu itd. to przynajmniej jest konsekwentny i zamiast wiedzy mogę traktować to w kategorii poglądu

@smigol co do koncepcji marihuany jako gateway drug, pamiętaj że jednak dilerowi może zależeć na tym aby wciągnąć cię w coś innego niż marihuana. Dlatego może istnieć korelacja, jednak przyczyną nie jest marihuana, a czarny rynek

@smigol oczywiście w czarnym rynku nie widzę problemu, na pewno nie dopóki to jedyna opcja

@mkljczk ale kiedy czarny rynek to jest najlepsza opcja do wszystkiego bo nie ma podatku. Ludzie kojarzą czarny rynek z darknetem, handlem bronią, narkotykami... Czarny rynek to jest baba na targowisku.

@mkljczk W̶ ̶j̶a̶k̶i̶ ̶s̶p̶o̶s̶ó̶b̶ ̶m̶i̶a̶ł̶b̶y̶m̶ ̶k̶u̶p̶i̶ć̶ ̶s̶o̶b̶i̶e̶ ̶m̶o̶j̶e̶ ̶k̶a̶r̶a̶b̶i̶n̶y̶ ̶i̶ ̶b̶r̶o̶ń̶ ̶j̶ą̶d̶r̶o̶w̶ą̶ ̶g̶d̶y̶b̶y̶ ̶c̶z̶a̶r̶n̶y̶ ̶r̶y̶n̶e̶k̶ ̶n̶i̶e̶ ̶i̶s̶t̶n̶i̶a̶ł̶?̶

@smigol ale darknet i handel bronią, narkotykami to rigcz

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!