Jesli spodobala sie wam petycja kuby watlego i tak jak ja nie przepadacie za specjalistami w sutannach zajmujacych sie mikrocipami, moze spodoba sie wam tez to wideo.

@PawelK a gdzie można znaleźć typowe cenzo? Oryginalnie była to nazwa na porno ocenzurowane Papajem
@mkljczk

@smigol
Btw masz pozdrowieia z pzpr polskiej zjednoczonej prawicy rozbitej.

@mkljczk

Follow

@PawelK Prawica Zjednoczona Poparciem Razemków

@mkljczk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!