Nie mogłem udostępnić, bo grafika nie miała tekstu alternatywnego. Muszę jednak Wam to sprzedać.

W Polsce są dwie konkurujące partie. Jedna to PISS, a druga to POO.

Kurtyna!

@jaczad W Polsce są dwie konkurujące partie. Wolnościowcy (część w Konfederacji) i Lewica (cała reszta)

@pronto @jaczad wolnościowiec czyli? Bo jeśli syndykalista to się nadal wpisuje w lewicę, jeśli liberał to ważne jaki, bo i liberały mogą być lewicowe? Czy jeszcze coś innego?

@seachdamh @pronto @jaczad Wolnościowcy, czyli osoby które rozumieją wolność w dokładnie taki sposób, jak osoba używająca określenia „wolnościowcy”. Nie mylic z „to nie są prawdziwi wolnościowcy”.

@mkljczk nie wypowiadaj się bo (UWAGA KLASYK) nie jesteś prawdziwym libertarianinem

@jaczad @pronto @seachdamh

Follow

@mkljczk kłamiesz. W Łodzi nic nie ma. Nie ma też młodych libertarian

@seachdamh @pronto @jaczad

@smigol @jaczad @pronto @seachdamh Kandydat na prezydenta RP wprowadził opinię publiczną w błąd na mój temat.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!