Wtorkowy dialog z córką (15)
- Tato, masz jakiś komputer? Ten mi się zepsuł.
- Jak nie, jak tak!? Tylko tam jest #Linux.
- Nie szkodzi. Dawaj.
10 minut przerwy
- Tu nie ma Chrome!
- Zainstaluj sobie.
- Jak?
Pokazałem jak.
- Ale brzydki ten sklep z aplikacjami!
Pokazałem Software Boutique.
- ten ładniejszy.
10 minut przerwy.
- Masz ten laptop. Będę używać smartfona.

@jaczad brzydki sklep z aplikacjami

konsola lepsza. Serio

Ja nie umiem w konsolę :( Nawet bym chciał się nauczyć, ale w moim bezpiecznym środowisku, czyli na MacOS.
@smigol

@jaczad na makoesie też jest, jest nawet homebrew do pakietów

@smigol @jaczad + homoseksualizm w zestawie.

A tak na serio, Panie Jacku, jeżeli pan tylko chce to proszę pisać śmiało, coś pomożemy coś wymyslimy.

Bardzo dziękuję. Już trochę sam rozgryzam i korzystam z HomeBrew. Wygląda to fajnie. A jak mogę instalować wprost z GitHub? Jest tam sporo fajnych narzędzi.
@xue @smigol

Follow

@jaczad leczenie z homoseksualizmu przebiega prawidłowo.
Teraz powinien Pan zainstalować ElementaryOS jako kolejny etap

@xue

Kiedyś sprawdzę, chociaż do Linuxa jakoś się zniechęciłem. Orca to nie jest czytnik ekranu mogący konkurować z NVDA, czy własnościowymi VoiceOver lub Narrator. Tak więc - raczej nie:)
@smigol @xue

@jaczad przyznaj się jesteś gejem a nie żadnym niepełnosprawnym

@xue

Nie przyznaję się. Jestem heterykiem pełną gębą. Mam żonę, dwoje dzieci, a w młodości kupowałem Cats.
@smigol @xue

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!