XDD. Software utrudniający pracę uczciwym uczniom. Jak się ściąga to z telefonu albo kartki
Nauczyciele często ustawiają czas typu 15 sekund na pytanie. W zwykłym sprawdzianie n jedno można poświęcić pięć sekund, na inne pięć minut. Lepszy jest ogólny czas.
geex.x-kom.pl/wiadomosci/testy

Mundipharma/Purdue Pharma jest jak:
Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców dlatego zainicjowaliśmy projekt wspierający pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

Też Mundipharma/Purdue Pharma: krytykapolityczna.pl/narkopoli

Właścicielem obu firm jest jedna rodzina.

Buhahahahahaha. Jestem na tym świecie tylko przez zachciankę moich rodziców.

Ze strony nieumieraj.pl/

Polityka zagraniczna rządu nie budzi żadnych zastrzeżeń

"Ludzie sorosa zrujnowali szponami Balcerowicza firmy państwowe i budżet RP, to jak miały być prowadzone poważne budowy. Kolej była w totalnej zapaści. Dziś polakopodobni rechoczą z projektu cpk, a podziwiają projekty Chin."

spidersweb.pl/2021/09/pustynia

Komedia w dwóch aktach
Tw zdjęcie fiuta wysłane podczas rozmowy na tg

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!