@jaroszek_kamil @wwrsj @robert_wolniak demokracja to taki fajny ustrój. Sebix chce socjal, dzieci ma, socjal dostaje i głosuje na partie która daje.

smigol boosted

@jaroszek_kamil @robert_wolniak Wolność to decydowanie o sobie samym? Ostatnio ktoś za nas zdecydował, że mogę sobie kupić Colę, ale za 2 zł drożej. Teraz decydują za mnie i być może zdecydują, że będę musiał przyjąć mandat od policji. Coś ta moja wolność się tak troszeczkę, krok po kroku zawęża. Takie wolne gotowanie żaby.

Osadnicy w Minecraft mogą się rozmnażać, mimo iż wszyscy wydają się być facetami. To ostateczny dowód na to, że płeć to konstrukt społeczny.

smigol boosted

@sp6ina zrobię stronę o Prezesie PJK i o PAD i o katastrofie smoleńskiej.

@polamatysiak eee, jakaś podróba. Dobrolina Matyśnierz jest tu od dawna @DobrolinaMatysnierz

@kmic nje wjem jakje som dohody w rodźinie ale wiem że fszysjcy glosyja na PIS.


Chciałbym mieć domenę smigol.xyz albo smigol.rocks albo mikolajkazmierczak.ml. Nie mam, ale mi ktoś bo mnie sie nalerzy!

smigol boosted

Witam platformę społecznościową Mastodon 101010.pl 👍

@wwrsj wiem, mi chodziło o tą jedną instancję - rigcz.club/ Jest na niej mało osób, więc na lokalnej osi czasu nic się nie dzieje. Myślę o migracji na 101010.pl

@sp6ina @kmic @rogatywieszcz problem jest jak chmura jest na własnym sprzęcie.

@mkljczk @wwrsj @Sq5rix ale nie wszystkie konta to inni ludzie. Ja mam np. wiele kont.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!