Będę musiał szukać innych sekt i stowarzyszeń dziwnych. Zrobię listę sobie.

Show thread
smigol boosted

webpage of the world's smallest web server

http://194.126.207.20:8266/

Built on an ESP8266-01S. A Tensilica L106 32-bit processor at 80 MHz, 32KiB RAM, 1MiB Flash.
Powered by any 3.3v battery pack
Uses WiFi 2.4Ghz to talk with the world.
The board can also support humidity & moisure sensors.
It power draw is 57..170mA max, 80mA average.

JEFFERSON samolot T SHIRT surrealistyczna poduszka

smigol boosted
smigol boosted

@petros @polska rodzina? A co kogo rodzina obchodzi? Przecież durny facio w garniaku ważniejszy.

smigol boosted

@mkljczk W̶ ̶j̶a̶k̶i̶ ̶s̶p̶o̶s̶ó̶b̶ ̶m̶i̶a̶ł̶b̶y̶m̶ ̶k̶u̶p̶i̶ć̶ ̶s̶o̶b̶i̶e̶ ̶m̶o̶j̶e̶ ̶k̶a̶r̶a̶b̶i̶n̶y̶ ̶i̶ ̶b̶r̶o̶ń̶ ̶j̶ą̶d̶r̶o̶w̶ą̶ ̶g̶d̶y̶b̶y̶ ̶c̶z̶a̶r̶n̶y̶ ̶r̶y̶n̶e̶k̶ ̶n̶i̶e̶ ̶i̶s̶t̶n̶i̶a̶ł̶?̶

@mkljczk ale kiedy czarny rynek to jest najlepsza opcja do wszystkiego bo nie ma podatku. Ludzie kojarzą czarny rynek z darknetem, handlem bronią, narkotykami... Czarny rynek to jest baba na targowisku.

@mkljczk btw, ciekawe co by gadał jakby marihuana była legalna i opodatkowana.

@mkljczk ale ta teoria była obalona wchuj lat temu.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!