Show newer
smigol boosted

Giving flowers to riot cops doesn't really work in #Belarus For that you can get up to 25 days of arrest

@przyczepymarter, pierwsza (chyba) firma (sklep internetowy mają!) mająca konto na fedi.

smigol boosted
smigol boosted

Na fediwersum siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

„O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto czyta to postowanie?
A kto zaczął już boostowanie?
A kto dzisiaj lajkował?
A kto ranty przedyskutował?
A kto dziś trolował na noże?
O - o! Proszę!”

Na fediwersum siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

smigol boosted

Sarny mi zjadły arbuzy za płotem.
NIE O TAKIEM POLSKEM WALCZYŁEM!

smigol boosted

A tak się prezentuje... Mastodon w Google. Jak szukałem informacji o Jekyllu pojawiło się... Doktor Jekyll i pan Hyde. Jak o GoHugo... Troll z TV. Albo dla odmiany Hugo Boss.

Czyli nie ma żadnego czasu wykonania. Mogłem to pobrać na początku, jak nauczycielka udostępniła, a potem robić aż do 15:40. O szesnastej trzeba było wysłać.

Show thread

Kartkówka z j. polskiego to tylko dokument docx. 😆

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!