Show newer
Smigol boosted

Mogę pisać m.in. o politykach, produktach czy firmach. Opinie na Ceneo, itp.

Show thread


Szukam pracy. Mogę pisać różne teksty na social media i blogach, stronach internetowych. Posiadam wiele kont e-mail, znam metody ukrywania tożsamości. Nie wymagam wysokiego wynagrodzenia. Mogę pracować w weekendy i popołudniami.

Smigol boosted
Smigol boosted

What about nowe zdjęcie profilowe na WhatsAppie/innym używanym przez nas komunikatorze aby znajomi wiedzieli gdzie nas znaleźć?

Do wyboru wersja lokalna i międzynarodowa.

Młody libertarianin z Łodzi ukrył się w poradniku Ubuntu.

Smigol boosted

@jaroszek_kamil @robert_wolniak Wolność to decydowanie o sobie samym? Ostatnio ktoś za nas zdecydował, że mogę sobie kupić Colę, ale za 2 zł drożej. Teraz decydują za mnie i być może zdecydują, że będę musiał przyjąć mandat od policji. Coś ta moja wolność się tak troszeczkę, krok po kroku zawęża. Takie wolne gotowanie żaby.

Osadnicy w Minecraft mogą się rozmnażać, mimo iż wszyscy wydają się być facetami. To ostateczny dowód na to, że płeć to konstrukt społeczny.

Smigol boosted


Chciałbym mieć domenę smigol.xyz albo smigol.rocks albo mikolajkazmierczak.ml. Nie mam, ale mi ktoś bo mnie sie nalerzy!

Smigol boosted

Witam platformę społecznościową Mastodon 101010.pl 👍

Smigol boosted

An example of a successful climate change adaptation strategy. Poland, 2020.


Czy muszę korzystać z szczepionki od Gatesa? Według mnie odbiera to moją wolność. Chciałbym sam wstrzyknąć sobie szczepionkę GNU zmodyfikowaną na moje potrzeby.

Smigol boosted
Smigol boosted
Smigol boosted
Oh, I'm a cool kid now! I have a PGP key! I will encrypt EVERYTHING with it! You can send me an encrypted message! https://mikolajkazmierczak.ml/0x6E1CFF6A-pub.asc
Smigol boosted

Wychowałem się w biedzie i nie mam dużej cierpliwości do uprzywilejowanego patrzenia na świat.

A już kompletnie nie mam cierpliwości do państw zachodnich, które dorobiły się na koloniach, a teraz zachowują się jak wykładnia moralności.

Francja dalej wysyła bombowce, żeby pilnować interesów w Afryce†.
Niemcy eksportują rekordowe ilości broni, także do niedemokratycznych państw‡
Ale tyle przekrętów co robią Brytyjczycy to nie mam jak podlinkować, bo miejsca nie starczy

† en.wikipedia.org/wiki/CFA_fran
‡ dw.com/en/german-arms-exports-

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!