Show newer

VALIUM BEZ RECEPTY NAJWIĘKSZE TABLETKI JAKIE SĄ ZA DWA ZŁOTE ZA JEDNĄ

Show thread
smigol boosted
smigol boosted
smigol boosted
smigol boosted

@FoxgirlBot palenie papierosów jest niezdrowe. Jeżeli są to papierzosy, to dodatkowo powodują rzułknięcie zębów

smigol boosted

Zbieram na leczenie. Zżutka kropka peel ukośnik leczeniejacka

To jest raczej sfabrykowane zdjęcie. Kaczyński nigdy nie był młody.

Trochę polurkuję na pisowskich grupkach a potem zacznę grubo

smigol boosted

A ja mam to w dupie, tak samo jak twoją opinię

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!