Show newer

czasem tak mam że jak cos piszę, to palce w pewnym momencie przechwytują nie ten strumień myśli i wtedy wynieść śmieci kupić mleko zatankować wóz

Czemu te wszystkie potrzebne, wymuszone przez szkoły i urzędy aplikacje, tną się i wieszają jak emo?

Cechy przedstawiciela elektoratu Platformy Obywatelskiej:

- jest postępowy... ale nie za bardzo
- ma SUVa na kredyt
- rzuca seksistowskie żarty
- przy każdej okazji obraża Kaczyńskiego
- przy każdej okazji obraża katoli
- lubi Olgę Tokarczuk... nigdy nie przeczytał jej książki
- ogląda kabarety
- posiada trawnik
- ***** ***
- 40+

Mam ochotę na drugą herbatę, a dopiero co wypiłem pierwszą.

Pieniądze szczęścia nie dają? Ja i tak płaczę, wolałbym płakać w Rolls Royce.

Ja biorę 2zł za miesiąc diamentowych wpisów na fedi, a kapitaliści biorą 5zł za 10min usługi leżenia na hamaku.

Zaryzykować i wsadzić pomidory do gruntu czy nie xD?

📊

Show thread

Innymi słowy jeżeli chcemy mieć bioróżnorodność to musimy mieć różnorodne tereny (nisze)—takie koszone i takie niekoszone, i wszystko pomiędzy. A nie, że ma być tylko jedno albo drugie.
Chaszczy jest pełno dookoła. Za to powszechnych dzikich stad zwierząt pasących się już nie ma (powszechnych drapieżników na nie polujących też nie). Dlatego wydaje się logiczne, że to właśnie terenów koszonych (czy to maszyną czy zębami) brakuje bardziej.

Show thread

Kiedy pomagamy sikorom dokarmiając je, jednocześnie utrudniamy życie innym ptakom, których nisza częściowo pokrywa się z sikorami.

Kiedy kosimy (albo robią to zwierzęta) trawnik pomagamy gatunkom, które preferują krótkie trawy. Kiedy nie kosimy nisza robi się lepsza dla wysokich gatunków roślin. Do niższych już słońce nie dociera, więc są wypierane.

Nie ma *rozwiązań* są tylko *trade‑offy*.

Większość ludzi ze szkoły wynosi kilka kabli RJ-45, niektórzy też nerwicę.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!